FESTIVAL REGLEMENT RAADPOP 2019

Wanneer je het festivalterrein betreedt, ben je verplicht zich te houden aan dit festivalreglement dat is opgesteld voor RaadPop 2019. Voor jouw eigen en onze veiligheid! Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

 • Op RaadPop is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 • Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht.
 • Raadpop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor geluidsniveaus die eventueel gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken.
 • Tijdens het festival zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Iedereen die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 • Op het gehele terrein wordt toezicht gehouden door camera’s, beveiligingspersoneel en politie.
 • Crowdsurfen en graffiti zijn niet toegestaan.
 • Het is verboden om de tenten en podia te beklimmen.
 • Foto-, film-, en opname apparatuur is niet toegestaan. Deze worden ingenomen en kunnen na afloop weer opgehaald worden.
 • Glas, blik, plastic flessen worden bij de ingang ingenomen en niet geretourneerd.
 • Etenswaren worden bij de ingang ingenomen en niet geretourneerd.
 • Het is niet toegestaan drank mee naar binnen of buiten de poorten te nemen.
 • Vuurwerk, drugs, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen worden in beslag genomen en niet geretourneerd.
 • Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is, kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van reiskosten.
 • Vlaggenstokken dikker dan 2 cm en/of langer dan 1,5 meter zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen op het RaadPop festivalterrein.
 • De festivaltentjes zijn een werkplek en derhalve rookvrij.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie.
 • Op verzoek van RaadPop personeel, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.
 • Bij de ingang kan tascontrole plaatsvinden en kan gefouilleerd worden. Het niet naleven van het reglement zal verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.
 • Verkochte consumptiebonnen zijn alleen geldig op Raadpop 2020 en worden niet teruggenomen.

De organisatie wenst je een geweldig en gezellig festival toe!